Friday, October 31, 2008

bayang sawi

sa bayang sawi
hindi kailangan ng marunong lang,
dalubhasa, henyo, ano pa man ang tawag
sa bayang sawi,
hindi kailangan ng mayaman,
pagpapakasasa sa ginto at pera
pagpaparami pa ng yaman at pagwawaldas ng basta-basta
sa bayang sawi,
walang laban ang walang pera
dahil yaman ang labanan
ang hustisya ay sa mayaman lang
hanggang kailan kayang magbulag-bulagan?
hanggang kailan kayang magbingi-bingihan?
hanggang kailan magpapasindak, magpapa-antag?
ang kailangan ng bayang sawi
ang may paninindigan, may pananagutan
ang kailangan ng bayang sawi
ang magtatanggol ng mga karapatan
kahit ano pa man ang uri ng labanan
kahit sa bayang sawi
ang mulat, may paninindigan, nagtatanggol, nagmumulat
ay dinudukot, pinapatay!

(oct. 30-31, 2008)

*after nito napanaginipan q c james balao...

*isang taas-kamaong pagpupugay sa lahat ng mga hindi takot lumaban para sa tunay na kalayaan

*stop enforced disappearances!.stop political killings!.

No comments: