Monday, October 13, 2008

untitled

pag-ibig nati'y di matutumbasan
ng kahit anong pag-ibig na makikita kung saan
ito'y makikita sa mga lansangan
sa pagtatanggol ng mga karapatan

pag-ibig nati'y mas malalim at mabigat
kaysa mga pag-ibig sa kulturang nagmistulang lambat
ang pagmamahal sa bayan kasabay ng pagmamahal sa isa't isa
ay mas wagas at mas dakilang tuwina

hinahangad kong makasama ka sa bawat pangarap
pagtupad sa mithiin sa piling ng masa
na kahit magkalayo'y dama natin ang isa't isa
dahil tayo'y magkasama sa pakikibaka

alam kong darating ang panahon na tayo'y maglalayo
isipin mong hinding-hindi ka maaalis sa aking puso
ang paglayo ay mas mas malalim na dahilan
at ito ay para palayain ang sambayanan

(oct. 11, 2008)

No comments: