Thursday, October 23, 2008

..mahal..

Mayroong ugat sa puso kong biglang tumibok para sa iyo
At ito ay may basehang malalim kung bakit siya tumibok
Iaalay ang pagmamahal sa iyo at sa maraming tao
Rinig ang pagsusumigaw at kagustuhang lagi kang kasama kahit sa pagsubok
Oo, alam kong darating ang panahong kailangan nating maghiwalay
Ngunit lagi mong isiping nasa puso kita
Pagdating ng panahong 'yon ay wag kang malumbay
Higit tayong kailangan ng masang pinagsasamantalahan
Ilalaan ko ang aking oras sa paggampan ng gawain
Lalo't alam kong parehas lamang ang ating tutunguhin
Isipin mong malayo man ako ay maglalapit din
Pagka't masa ang nasa gitna at maglalapit sa atin
Sakripisyo man ang ating gagawin
Oras man ang mawala sa atin
Lugar man ay magkaiba sa tatahakin
Iwasang malumbay, mahal, kaunti lang yan sa sakit ng masang alipin
Mahal, ikaw ang gusto kong makasama sa pagpapalaya
Aanhin ang ginhawa at ang pagsamba sa pera
Na alam mong ang masa at bayan ay salat sa pag-aaruga

(October 19, 2008)

No comments: